We willen reizigers en vrijwilligers zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Daarom faciliteren we op regelmatige basis infosessies en tal van vormingen. Op die manier bereiden we vrijwilligers voor op hun taken als reisgezel en komen zij nog beter tegemoet aan de ondersteuningsnoden van de reiziger. Daarnaast bieden we externe vormingen op vraag van organisaties en bedrijven.

Infosessies

Om de werking van vzw Kompaan bekend te maken aan het bredere publiek organiseren we jaarlijks enkele infosessies verspreid over heel Vlaanderen. Doormiddel van infosessies schetsen we een totaalbeeld van de werking waarbij we vertellen over het ontstaan, het belang van ons bestaan, de concrete werking en de praktische kant van het verhaal.

Basisvorming

Alvorens vrijwilligers van start gaan binnen onze werking, worden zij verplicht een basisvorming te volgen. Binnen de opleiding bespreken we verschillende doelgroepen en hun ondersteuningsnoden, én bieden we een theoretisch kader rond communicatieve en sociale vaardigheden. Zo bereiden we vrijwilligers voor om als reisgezel ondersteuning te bieden aan  personen met een zorgvraag of beperking. Deelnemen aan de basisvorming is gratis voor leden van Kompaan.

Verdiepende vorming

Het verdiepend vormingstraject is niet verplicht, maar biedt meer ondersteuning bij het reizen als Kompaan. Het verdiepend vormingstraject bestaat uit drie onafhankelijke sessies van telkens drie uur. Binnen dit aanbod wordt de begeleiding rond personen met een fysieke beperking, autismespectrumstoornis en mentale beperking verder toegelicht. Doormiddel van deskundig advies zullen vrijwilligers nog beter tegemoet komen aan de ondersteuningsvraag van de reiziger. Deelnemen aan het verdiepend vormingstraject bedraagt 45 euro, ongeacht het aantal sessies.

Externe vorming

Toegankelijkheid begint bij een warm welkom! Je welkom voelen en zaken op een positieve manier ervaren,  zijn steeds afhankelijk van de omgeving. Medewerkers binnen de toeristische sector (onthaal,  restaurants, pretparken) kunnen een ervaring maken of kraken. Omgaan met personen met een beperking én een gepast aanbod voorzien, vraagt een heel bewuste aanpak. Daarom delen wij graag onze expertise rond toegankelijkheid en bieden we vormingen die steeds op maat worden uitgewerkt. Wil u inzetten op toegankelijkheid binnen uw organisatie? Contacteer ons via info@vzwkompaan.be of op 0489 37 47 99.

Sensibilisatie

Jammer genoeg bestaan er nog steeds sterke vooroordelen ten opzichte van personen met een beperking. Met de sensibiliseringspresentatie willen wij stigma’s doorbreken en duidelijk stellen dat iedereen de kans moet krijgen om volwaardig te participeren aan het vrijetijdsaanbod.

 

Geplande infosessies en vormingen vind je in onze agenda. Inschrijven kan via het bijhorende contactformulier.

Schrijf je nu in

    JaNee